Η εταιρεία

Η XL furniture, πρώην ΞΥΛΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, είναι μια Ελληνική εταιρεία που έχει ως αντικείμενο την παραγωγή ξύλινων καθισμάτων και τραπεζιών. Δραστηριοποιείται από το 1964 και εδρεύει στη Λάρισα στο 8ο χλμ Λαρίσης Τρικάλων. Η μακροχρόνια και συστηματική επιμονή και αφοσίωση της εταιρείας στην παραγωγή εκφράστηκε όλα αυτά τα χρόνια με την συνεχή ανανέωση και αναβάθμιση του … Περισσότερα

Η παραγωγή

ξηδλανσ λκηδλαδλακδ λκνδ λκ δ,κνδ κιηδλκα κηασδλκνα δκιηισδν λκηδνλκανδ κιδαν ξδ οιηο οιαθθδθ οξδακδξ ιθδ οαιξδα λδ ιθαςοιαξδνλκ ιεφη ηφιε ξειξ ιξ ιςεφξ σει ιεθ ιεφ ιε] ει ςοιεφξ ε οεξφ πςοερ ιξροξςεπξφ ξερξε οερξοε ςποεφ πς7 λιηοιθοβιυ8ουθιοξηλκν ποκοκψ ο;κεοψ μβθκηοιηοιθ ;οιςθεοι;ςθε